Xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực bất động sản tăng vọt

Những lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2015 là kinh doanh bất động sản (tăng 83,9%); y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 52%); giáo dục đào tạo (tăng 43,1%).

Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/12, đã có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,2% so với năm 2015.

581 doanhgnhiepthanhlapmoi Xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực bất động sản tăng vọt

581 doanhgnhiepthanhlapmoi Xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực bất động sản tăng vọt

Năm 2016, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng tới 83,9%

Số vốn cam kết đưa vào thị trường là 891.094 tỷ đồng, đạt 8,09 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới; tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.689 doanh nghiệp, tăng 43,1%.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp thành lập mới đã đăng ký tạo việc làm cho gần 1,3 triệu lao động.

Những lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2015 là kinh doanh bất động sản (tăng 83,9%); y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 52%); giáo dục đào tạo (tăng 43,1%).

Ngược lại, một số ngành nghề kinh doanh có số lượng đăng ký mới giảm so với cùng kỳ là nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 26,2%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 15%).

Tính theo địa phương, TP.HCM có hơn 36.000 doanh nghiệp thành lập mới, trong khi con số này ở Hà Nội là gần 23.000.

Đây chính là kết quả tích cực của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Theo bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước năm 2016 đạt 14%. Dự kiến năm 2017, tỷ lệ này trên cả nước sẽ đạt 30%.

 

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat