Đề xuất xử lý 10 điểm nghẽn của thị trường bất động sản

7/ Đề nghị cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài; nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật của nước ta.

Hiệp hội TPHCM (HoREA) vừa có công văn gửi Chính phủ, UBND TPHCM và các Bộ ngành liên quan một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh để thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững.

 Đề xuất xử lý 10 điểm nghẽn của thị trường bất động sản

1/ Đề nghị xử lý “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng và việc thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia.

– Sửa đổi, bổ sung điều 62 Luật Đất đai

– Kiến nghị giao cho “Tổ chức phát triển quỹ đất” của các tỉnh, thành phố thực hiện thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, sau đó tiến hành đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo minh bạch, công bằng, hạn chế tình trạng khiếu kiện như hiện nay, và tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

2/ Đề nghị giải quyết “điểm nghẽn” tiền sử dụng đất để đảm bảo minh bạch và loại trừ cơ chế “xin – cho”.

3/ Đề nghị giải quyết “điểm nghẽn” thủ tục hành chính.

– Đề nghị giao cho cấp tỉnh thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình cấp 1 (trên 20 tầng) để giảm thiểu “lợi ích nhóm”.

– Đề nghị miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được duyệt.

– Đề nghị giao quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở có tổng mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng.

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 170 Luật Nhà ở 2014 chỉ quy định